CD "Madirosa"


TAMARA OBROVAC "Madirosa"
transhistria ensemble / époque quartet
Aquarius  records / Cantus  2011

transhistria ensemble
Tamara Obrovac, glas, skladbe
Uroš Rakovec, gitara, mandolina
Žiga Golob, kontrabas
Fausto Beccalossi, harmonika
Krunoslav Levačić, bubnjevi

époque quartet
David Pokorny, violina
Vladimír Klánský, violina
Víd Petrášek, violončelo
Vladimír Kroupa, viola

Tamara Obrovac autorica je svih skladbi, aranžmana za gudački kvartet i stihova
osim za pjesmu Daleko je... - autorica stihova Anja Gasparini

Snimljeno 09./2008., miksano i masterirano 03./2011. u studiju HRT Radija Pule
ton majstor Aldo Spada

MADIROSA*
*izmišljena riječ, za autoricu znači "mediteranska ruža" i simbolizira njen osobni doživljaj Mediterana kao kulturološkog i glazbenog univerzuma

 


 

"Glazbeni zapisi iz vječnosti svemira"

Iako se radi o složenim glazbenim djelima, u izvedbama Tamare Obrovac ona se doimaju poput igrarije - zvuče prpošno, rasplesano, kao da je upravo ta kombinacija riječi i nota zapisana u vječnosti svemira, samo je netko trebao prevesti na jezik smrtnika.
Iako će vas glazba na njezinu sedmom albumu zadiviti već pri prvom slušanju, istinska vrijednost glazbe, poput najvrednijih ostvarenja svjetske umjetnosti, otkriva se tek ponovnim preslušavanjima, a njima nikad neće biti kraja jer svako otkriva nove filigranske detalje, nove zvukove, nove diskretne interakcije, nove emocije, novu profinjenost, novi šarm...U izvedbama što ih je uvrstila na ovaj album, Tamara na prirodan i logičan način spaja ozbiljan pristup i šalu, tradiciju i suvremeno, klasiku i etno, poštivanje forme i slobodu, melodiju i improvizaciju, regionalno i srednjeeuropsko.

Njezina je glazba unikatna, ali i univerzalna, bliska čoviku koji ore crljenicu, ali i svakoj osobi s osjećajem za ljepotu plodova što ih daje zemlja bilo koje boje.

Davor Hrvoj, lipanj 2011.


 

Aquarius Music Shop7digital

TANGO I ČA ČA ČA

ti si moj tango, i ča ča ča
u ljubavi plešu nan tila dva
oči se ljube
srca se stišču
po nebu po suncu ljubavi išću

ti si moj tango, i ča ča ča
meka se usta nježno spojila
ruke se ljube
usne se tiču
po nebu po suncu ljubavi kliču

aa jaa, ljubav moja
aa jaa, ljubav moja

po nebu i po suncu
ljubav se lela
due tre passi,
la vita e bella
el baile de la pasión
la pasión de la emoción

ti si moj tango, i ča ča ča
kako ud vajka duša te pozna
oči se ljube
srca se stišču
po nebu po suncu ljubavi išću

ROŽICA

cvitak ti si bila
maj lipa rožica postala
rožica si bila
rožica ostala

vitru tilo donila
soje lice suncu poklonila

kako misec maj lip je život taj
sunce će li naj tojega oka sjaj

kad sunce zajde
kada pojde spat
aj kad na nebu
zajde misec mlad
ce li zvizda sjaj
toje oko naj

oj tananaj, aj sunca sjaj
oj tananaj, ce li zivot te naj

DUBE SANJAN

dube sanjan
da san s tobon paran

dube sanjan da san
s tobon paran

da te oči tiču
da te srce miluje
miluje
da te oči tiču
da te srce miluje
tilo oko tebe gre

aj tilo oko tebe gre
tilo oko tebe gre
tebe gre

ČA ĆE MI LIPOTA

ča će mi lipota tega svita
kad u meni lipote ni
kad uzame nisi ti
da me ljubiš da te ljubin
da smo skupa mi
da divota da lipota
oko nas svitli
sada ćutin sada vidin
to su samo sni

ča će mi lipota tega svita
kad uzame nisi ti
nit me ljubiš nit me voliš
nit smo skupa mi
moje srce gorko tuče
drugu ljubiš ti
ni lipota ni divota
za me ne svitli

aš nogo ti život pasiva
aj nogo sve se vreda gambijiva
aj nogo ti život pasiva
jeno se u drugo gambijiva
aaa aaa

ja steši vajka paran
da foši joped dojti će dan
da u naručju te držin
da s tobon spin
i mrež zvizde joped letin

DALEKO JE ONAJ KO ME VOLI

pišem pismo tinta mi se proli
daleko je onaj ko me voli
tinta mi se proli
daleko je onaj ko me voli

voli voli daleko je ko me vool’
voli voli daleko je ko me vool’

o moj dragi karamelo moja
reci meni oćul’ biti tvoja
karamelo moja
pitaj nane oćul’ biti tvoja

karamelo moja

ZOVEN

oj zoven ki bi me čuja
oj zoven ki bi pozna

da u srcu svitla ni
aš uzame nisi ti
da u oku škrinja spi
čeka da je dopreš ti
lipa moja ljubavi

aj škrinja spi, u njoj za te biseri
njihov sjaj, moj’ga srca žar
jeli moreš ti
stat bez moje ljubavi
jeli čuješ glas
ča kanta za nas
kanat duše dvi (ljubavi)

duše dvi
nana nana naaaa naa na na

oj zoven ki bi me čuja
oj zoven ki bi pozna
da u srcu reste cvit
u njen za te cili svit
aj u oku verše dvi
aj u njima samo ti
lipa moja ljubavi

aj verše dvi, a u njima samo ti
njihov glas, moj’ga srca spas
kako moreš ti
stat bez moje ljubavi
jeli čuješ glas
ča kanta zgor nas
kanat ljubavi

LIPO MOJE TILO

lipo moje tilo
ko biš moje bilo
lipo moje tilo
ko biš moje bilo

da te moje ruke taknu
da te oko miluje
da te moje ruke taknu
da te oko miluje

aš pusta želja ta
u oku mi kanta
aš pusta želja ta
trobi mira mi ne da

da te ljubin da te tičen
da te ruka moja bogu da
da te ljubin da te tičen
i da buden toja sva
dok se ljube tila dva (dokle želja ne mula)

lipo moje tilo
lipo moje tilo
srce je zgorilo za tobon…

za tobon, za tobon
za tobon, za tobon

la la la la la la

lipo moje tilo
sve se je zgubilo
aš me nisi stilo
lipo moje tilo

MADIROSA*

izmišljena riječ, za autoricu znači mediteranska ruža i simbolizira njen osobni doživljaj Mediterana
kao kulturološkog i glazbenog univerzuma


MADIROSA*
an invented word, for the author it means a Mediterranean rose,
representing her personal experience of the Mediterranean as a cultural and musical universe

SAMA BEZ TEBE

volin te tilon ča za te
kako voganj gori
volin te dušon ča bez tebe
gola stoji
volin te suzon
ča se z lica zliva
sama bez tebe oooo

volin te srcen ča tuče
i u grlu stoji
volin te usnon ča bez tebe
suha boli
volin te suzon
ča se z lica zliva
sama bez tebe oooo

ljubav se je z neba zlila
i prekrila naša gola tila
z medon nas je napojila
usnice nan pripojila
zdrhima nas ukrotila
kako vrance mlade
umorila

VILLA IDOLA*

kada kraj dojde
kad je vrime za poj
kako san je pasa
cili taj život toj

sunce kada zajde
dojti brzo će noć
sve gambja sve pasa
va nebesa ćemo poć

životi već potrošeni
vrime skunšumano
oj na na na na na vila idola
oj na na na na na vila idola

vrime kada prode
kad se šabja skala
trdo ča drža si
sad pomalo te mula

drugo vrime dojde,
dojde doba za poj
z svojima milima
foši naj ćemo spokoj

životi već potrošeni
vrime skunšumano
oj na na na na na vila idola


*Villa Idola je zgrada Doma za starije i nemoćne u Puli

Additional information