CD "Canto amoroso"

Tamara Obrovac Transhistria ensemble

NOVI CD "Canto amoroso"

Alessa Records (Austrija) April 2016.


Tamara Obrovac /
glas, skladbe
Uroš Rakovec / gitara, mandola
Žiga Golob / kontrabas
Fausto Beccalossi / harmonika
Krunoslav Levačić / bubnjevi

Tamara Obrovac autorica je svih skladbi  osim stihova na:
1. Silvana Brkarić-Krculić, 5. Loredana Bogliun, 6. Karen Asatrian (armenski)

snimao / miksao / masterirao Stefano Amerio - ArteSuono studio Udine, Italija
glazbeni producenti Stefano Amerio i Tamara Obrovac

Transhistria ensemble LIVE  on  YouTube  


 Canto amoroso

Koliko puta jedan umjetnik može iznenaditi tijekom svojega stvarala?kog vijeka? Koliko puta može redefinirati svoj izraz, a da i dalje ostane vjeran osobnom unutarnjem porivu, do kraja iskren, beskompromisan, prepoznatljiv i da svaki put zadrži visoku razinu umjetni?ke kreativnosti? Uspijevali su to samo najve?i, oni ?ije je djelo ostalo za pokoljenja kao odraz izvrsnosti ljudskih dostignu?a.
Od Tamare uvijek o?ekujemo nešto novo, ali kao i svaki put, dobijemo puno više.
I na ovom albumu iznena?enja je napretek. Novi skladateljski dosezi, nove poruke, novi ritmovi, nova osje?ajnost, nova komunikativnost... Umjetnost bez granica! Njezina je glazba autenti?na, iskonska i suvremena, osobna i univerzalna, regionalna i globalna. U svojim izvedbama treperi nad svakom pjesmom, potpuno se uživljava, stapa se s njom i preobražava u neko drugo duhovno bi?e... sama postaje pjesma, a njena glazba obuzima slušatelje, ali i glazbenike.
Da bi dosegla potpunu harmoniju izraza, koja ju ?ini tako osebujnom autoricom, svoje Canto amoroso (Pjesme ljubavne) predaje u zagrljaj njezinom mati?nom sastavu TransHistria Ensemble, s kojim je postigla mnoge uspjehe i puno puta trijumfirala na hrvatskoj i na me?unarodnoj sceni.
Ovi svestrani i vrhunski instrumentalisti otvorena duha, s kojima je kroz dugogodišnju suradnju postigla gotovo telepatsko razumijevanje, sve njene zamisli provode u djelo na nekoliko razina: svira?koj, duhovnoj, zvukovnoj i ugo?ajnoj, a njihova izvedba, u kojoj se zajedni?ki upuštaju u nepredvi?ene ekstravagancije trenutne kreacije glazbe, ostvaruje tako još jednu novu Tamarinu dijalektalnu i glazbenu pustolovinu.
Canto amoroso donosi nam nove skladbe u kojima Tamara i Band s ljubavlju i s lako?om spajaju iskonski, osobni osje?aj za poetiku tradicije sa suvremenom i univerzalnom slobodom improvizacije.

Davor Hrvoj - CD press tekst


 amazon blackicon amazon deiTunes Music StoreAmazon Music StoreCeDe logo

1.SE ME RA MORTA PRIVARI

io šteptu ke ver veri
nu poc fârde tire fi
nu poc fârde tire fi

armoniga scutu
de lårgo se åvde.
nu štivu ?e ra fi,

se me ra morta privari.
se me ra morta privari
ooooooo

tu me cl'emi, te vresi turnå,
Io t-am vut råda ma cmo?e...
ve? nu-i ?a šå ve? nu-i ?a šå

io vrut-am ta mâr
tu nu ai o vrut då
docle io-m ganait,
tu n-ai vrut scutå, tu n-ai vrut scutå

se me ra morta privari
se me ra morta privari

lyrics by Silvana Brkari?-Krculi?
in IstroRomanian (Žejane and Vlach) dialect

 

1.AKO ME SMRT PREVARI

?ekam te da do?eš,
bez tebe ne mogu biti.

slušam harmoniku,
izdaleka se ?uje.
ne znam što bi bilo
kad bi me smrt prevarila.

ti me zoveš,
želiš se vratiti,
voljela sam te,
ali sada ...
to više nije tako.

željela sam tvoju ruku,
nisi je htio dati.
dok sam govorila, nisi
htio slušati.

ako me smrt prevari
ako me smrt prevari

translation into Croatian by Zvjezdana Vrzi?

 

1. IF DEATH WERE TO TRICK ME

I'm waiting for you to come
I can't be without you.

I listen to the accordion
I can hear it from afar.
I don't know what would happen
if death were to trick me.

you're calling me
you'd like to come back,
I loved you
but now...
I no longer do.

I longed for your hand
you didn't want to give it
while I talked, you didn't
want to listen.

if death were to trick me
if death were to trick me

translated by Zvjezdana Vrzi?

 

2. CANTO AMOROSO

con ti divento una rosa
la tua dona amorosa
solo con ti ...

ooooo con ti me sento piena, tuta intiera
come un fior de primavera
che ga cressù

dentro de mi ti son solo ti
dentro de mi ti son solo ti
cantando, o balando

per ti questa canzon la xe sonada
nel mio cuor la go trovada
e la go cantà

oooooo con ti son dona vera inamorada
e dal vento son tocada
e go balà

ma nel mio cuor el tuo odor
nel mio cuor el tuo odor
che resta come tempesta

balando cantando
balando cantando

o mio amor el tuo odor
nel mio cuor
che resta come tempesta
dentro de mi

balando cantando
balando cantando

pisano na Istrovenetskom dijalektu

 

2.LOVE SONG

with you I become a rose
your loving woman
only with you ...

oooooh with you I feel fulfilled, wholesome
like a spring flower
that sprouted

inside of me there is only you
inside of me there is only you
singing, oh dancing

for you this song is played
I have found it in my heart
and I've sung it

ooooooh with you I am truly a woman in love
and I'm touched by the wind
and I danced

but in my heart the scent of you
in my heart the scent of you
that remains as a storm

dancing, singing
dancing, singing

oh my love the scent of you
in my heart
that remains as a storm
inside of me

dancing, singing
dancing, singing

lyrics by Tamara Obrovac in the Istroveneto dialect
translated by Franka Strmoti?-Ivan?i?

 

2. LJUBAVNA PJESMA

s tobom cvatem kao ruža
tvoja zaljubljena žena
samo s tobom ...

ooooo s tobom se osje?am puna, cijela
kao proljetni cvijet
koji je niknuo

u meni si samo ti
u meni samo ti
plešeš, pjevaš

za tebe svira ova pjesma
u svom srcu sam je pronašla
pa sam je otpjevala

oooooo s tobom sam prava zaljubljena žena
i dodiruje me vjetar
i plešem

ali u mom srcu tvoj miris
u mom srcu tvoj miris
ostaje kao oluja

plešeš, pjevaš
plešeš, pjevaš

o ljubavi moja tvoj je miris
u mom srcu
koji ostaje kao oluja
u meni

plešeš, pjevaš
plešeš, pjevaš

prevela Franka Strmoti?-Ivan?i?

 

3. BEZ TEBE

aj tepla je no?, nikud za po?
u oku sol, za tobom bol

aj za tobon aj srce tu?e
aj kad te ni da poli dame ležiš

aj za tobon, aj suza te?e
aj kad te ni da mi na ramenu spiš

milo moje tilo ...

zvizdana no? ?eš li mi do?
na tilu pot, ljubav na bot

aj h tebi me aj srce vu?e
aj kad te ni da poli dame ležiš

aj h tebi me aj srce vu?e
aj kad te ni da mi na ramenu spiš

milo moje, milo moje tilo ...

3. WITHOUT YOU

the night is warm, I've nowhere to go
salt's in my eye, I ache for you

my heart beats for you
when you aren't here to lie beside me

for you, the tear runs
when you aren't here to sleep on my shoulder

your sweet body ...

starry night, will you come
sweat on the body, sudden love

my heart draws me to you
when you aren't here to lie beside me

my heart draws me to you
when you aren't here to sleep on my shoulder

your sweet, sweet body...

lyrics by Tamara Obrovac
translated by Franka Strmoti?-Ivan?i?

4. KAŽETA

kažeta
ud matere i diteta
la la la la laj la
nimaj straha dite moje
kako ?a san ja
dopri vo?i sve je toje
samo ko biš zna

glej dite moje glej, svit se budi
glej dite moje glej, zora rudi

jušto kad zora rudi zipka se kala
jušto kad dan se budi za te sunce sja

* kažeta je tradicionalna istarska poljska kamena ku?ica

 

4. LITTLE HOUSE

little house,
of mother and child
la la la la laj la
do not be afraid my child
as I was
open your eyes everything is yours
if you only knew

look my child look, the world is waking
look my child look, dawn rises

just as dawn rises the cradle comes down
just as the day is waking the sun shines for you

* kažeta is a small Istrian field-house made of stone

translated by Franka Strmoti?-Ivan?i?

5. CARISA

 

sulo sto canton i cugnusi
cul parfoumo dela me veita.
douto in sta me Eistria
?i fato de pasiensa anteica

in t'al vento ch'a strenzo soun par al Pian
se specia ?uvena la forsa della meia Dignan.

el me se incanta
vardi me cati me vegno

de la me lagrema seita strenta

lyrics by Loredana Bogliun
in Istriotic dialect

 

5. MILINA

samo ovaj kutak poznajem
s mirisom svoga života
sve je u ovoj mojoj Istri
na?injeno davnim strpljenjem.

u vjetru što nasr?e na zaravan
mlada se zrcali snaga mojeg Vodnjana

op?injena
gledaj me na?i me stižem

od moje nijeme i stisnute suze

preveo Tonko Maroevi?

 

5. THE CARESS

this corner is the only one I know
with the perfume of my life
everything in this Istria of mine
is made of old patience

in the wind that swoops over the Pian
the youthful strength of my Dinjano is reflected

enchanted
look at me find me I'm coming

from my silent and stifled tear

 

6. ISTRARMENIA / HOMESICK

ach inc anim
ach inc anim mi dard unim

ajs ashcharen
ajs ashcharen het es cunim

sirts ktrin
sirts ktrin hayastanen

eraz anim
eraz anim masis saren

urvakanim
urvakanim es ajs erkrum

erg em asum
erg em asum otar mardun

ach im srtum
ach im srtum mi cankutjun

hayreniqi
hayreniqi ergnem asum

sakamor poj po svitu bilen
lipo aj je hoditi
tilo ?e poj, ma srcu mome
lip?e je doma biti

 

6. HOMESICK

what shall I do
what shall I do, I'm in pain

this world
this land is not for me

my heart has been taken
my hart has been taken, from my homeland

I have a dream
I have a dream of the Masis mountain

I'm a ghost
I'm just a ghost in this world

singing
singing for foreign people

I have a wish,
a wish in my heart

I'm singing for my homeland
for my homeland

all over the world
it's nice to go
my body will go but to my heart
it's nicer to be home

lyrics by: Karen Asatrian (in Armenian) and Tamara Obrovac (in the Istrian dialect)

7. TANGO ISTRANDO

8. FARABUTI

 

verudexi barakeri
verudexi barakeri
sada trabakuli nikada remorkeri
verudexi barakeri
verudexi barakeri
sada trabakuli nikada remorkeri

quel che xe e quel che va     ono što jest i ono što prolazi
quel che vien xe pasa            ono što dolazi prošlo je
go bala e go sogna                plesala sam i sanjala
quel che jera xe passa           što je bilo prošlo je

verudexi barakeri
verudexi barakeri
sada gospoda nikada proleteri
verudexi barakeri
verudexi barakeri
sada gospoda nikada proleteri

verudexi barakeri
i signori, proleteri

lyrics by Tamara Obrovac

 

8. RASCALS

verudexi barakeri
verudexi barakeri
now trabaccolos once tug boats
verudexi barakeri
verudexi barakeri
now trabaccolos once tug boats

what is and what goes
what comes has passed
I danced and I dreamed
what once was is now gone

verudexi barakeri
verudexi barakeri
now gentlemen once proletarians
verudexi barakeri
verudexi barakeri
now gentlemen once proletarians

verudexi barakeri
the gentlemen, proletarians

translated by Franka Strmoti?-Ivan?i?

 

9. SAMA (BEZ TEBE)

volin te tilon ?a za te
kako voganj gori
volin te dušon ?a bez tebe
gola stoji
volin te suzon
?a se z lica zliva
sama bez tebe oooo

volin te srcen ?a tu?e
i u grlu stoji
volin te usnon ?a bez tebe
suha boli
volin te suzon
?a se z lica zliva
sama bez tebe oooo

ljubav se je z neba zlila
i prekrila naša gola tila
z medon nas je napojila
usnice nan pripojila
zdrhima nas ukrotila
kako vrance mlade
umorila

 

9. ALONE (WITHOUT YOU)

I love you with the body
that burns for you like fire
I love you with the soul
that stands naked without you
I love you with the tear
that rolls down my cheek
alone without you

I love you with the beating heart
that's stuck in my throat
I love you with the lips
aching dry without you
I love you with the tear
that rolls down my cheek
alone without you

love has poured from the sky
covering our naked bodies
feeding us with honey
joining our lips
taming us with thrills
like young horses
wearing us out

lyrics by Tamara Obrovac
translated by: Mirna ?ubrani?

 

10. TOMIZZIANA

posve?eno Fulviu Tomizzi, istarskom piscu/tribute to Istrian writer Fulvio Tomizza

 

Additional information