Panphonia Istriana

panphonia vol2

Tamara je idejni za?etnik višegodišnjeg projekta revitalizacije dijalektalne i glazbene baštine Istre "PANPHONIA ISTRIANA/ ISTARSKO MNOGOZVU?JE"
u kojem se arhai?nost dijalektalne i kulturološke tradicije spaja sa suvremenim multimedijalnim izri?ajem. Ideja vodilja projekta je: "dijalekt je jezik osje?aja, osje?aj je jezik duše, duša je jezik kulture",

Vizualni identitet projekta potpisuje Matija Debeljuh, redatelj i video umjetnik.
U sklopu projekta ?e dvogodišnje izlaziti po jedan multimedijalni DVD, (namijenjen korištenju na ra?unalu), posve?en jednom od mnogobrojnih istarskih dijalekata, slavenskog i romanskog podrijetla.

DVD vol 1, završen 2009. posve?en je istroromanskom dijalektu, DVD vol. 2, promoviran 11.09.2011. u Etnografskom muzeju u Pazinu - žejanskom i vlaškom dijalektu (istrorumunjski) koji se o?uvao u Žejanama i Šušnjevici, na obroncima U?ke, a privodi se kraju  rad na novom dvd-u, vol.3 posve?enom govorima Labinštine, prvenstveno labinjonskoj cakavici.

U sklopu DVD-a vol 2, Tamara i transhistria ensemble snimili su skladbu "Se me ra morta privari/Ako me smrt prevari", na vlaškom/žejanskom dijalektu, pjesnikinje Silvane Brkari? Krculi?

Poslušajte neobi?an i fascinantan zvuk ovog arhai?nog dijalekta!

 

www.panphonia.com

istra@panphonia.com

pan small 1pan small 2

Kâte vote (Cielito lindo)

IZVOR: snimljeno / studio Radio Pula, 10/2009,
TON MAJSTOR: Aldo Spada
GLAZBA: Quirino Mendoza y Cortés
PREPJEV: Boris Dori?i?
ARANŽMAN: Uroš Rakovec


Feato fetice remix

IZVOR: arhiv Tamara Obrovac
SNIMLJENO: 2010
GLAZBA: Tamara Obrovac
IZVODI: Tamara Obrovac

Additional information