Panphonia Istriana

panphonia vol2

Tamara je idejni začetnik višegodišnjeg projekta revitalizacije dijalektalne i glazbene baštine Istre "PANPHONIA ISTRIANA/ ISTARSKO MNOGOZVUČJE"
u kojem se arhaičnost dijalektalne i kulturološke tradicije spaja sa suvremenim multimedijalnim izričajem. Ideja vodilja projekta je: "dijalekt je jezik osjećaja, osjećaj je jezik duše, duša je jezik kulture",

Vizualni identitet projekta potpisuje Matija Debeljuh, redatelj i video umjetnik.
U sklopu projekta će dvogodišnje izlaziti po jedan multimedijalni DVD, (namijenjen korištenju na računalu), posvećen jednom od mnogobrojnih istarskih dijalekata, slavenskog i romanskog podrijetla.

DVD vol 1, završen 2009. posvećen je istroromanskom dijalektu, DVD vol. 2, promoviran 11.09.2011. u Etnografskom muzeju u Pazinu - žejanskom i vlaškom dijalektu (istrorumunjski) koji se očuvao u Žejanama i Šušnjevici, na obroncima Učke, a privodi se kraju  rad na novom dvd-u, vol.3 posvećenom govorima Labinštine, prvenstveno labinjonskoj cakavici.

U sklopu DVD-a vol 2, Tamara i transhistria ensemble snimili su skladbu "Se me ra morta privari/Ako me smrt prevari", na vlaškom/žejanskom dijalektu, pjesnikinje Silvane Brkarić Krculić

Poslušajte neobičan i fascinantan zvuk ovog arhaičnog dijalekta!

 

www.panphonia.com

istra@panphonia.com

pan small 1pan small 2

Kâte vote (Cielito lindo)

IZVOR: snimljeno / studio Radio Pula, 10/2009,
TON MAJSTOR: Aldo Spada
GLAZBA: Quirino Mendoza y Cortés
PREPJEV: Boris Doričić
ARANŽMAN: Uroš Rakovec


Feato fetice remix

IZVOR: arhiv Tamara Obrovac
SNIMLJENO: 2010
GLAZBA: Tamara Obrovac
IZVODI: Tamara Obrovac

Additional information