CD "Transhistria"

Tamara Obrovac / transhistria ensemble
"Transhistria"
Cantus 2001  (23.04)

Tamara Obrovac, glas, flauta, skladbe
Dario Marušić, violina, glas
Elvis Stanić, gitara, harmonika
Žiga Golob, kontrabas
Krunoslav Levačić, bubnjevi

autor svih skladbi osim 5., narodna, 8. 12. Dario Marušić, i riječi na:
1. Milan Rakovac 2. 7. Daniel Načinović, 6.,10. Loredana Bogliun,
8. Giusepina Martinuzzi, 12., Dario Marušić

snimljeno miksano i masterirano: studio Metro, Ljubljana, 03 i 06. 2000.
ton majstor: Janez Križaj

 


 

Remek-djelo recentne glazbene produkcije

"Na originalan, u nas još nečuven i duhovit način, afirmirajući tradiciju, jezik, zvučnost te karakteristično i jedinstveno, danas već arhaično bogatstvo istarskog melosa, Tamara Obrovac stvorila je vlastitu, originalnu i autohtonu inačicu danas u svijetu i dalje relevantna etno trenda."

I. Župan, Pula, Glas Istre, 13.05.2001.

 


 

 Aquarius Music Shop7digital

1. SPOVIDNIK

ninega ni po Boga
ki bi mi pomoga
ko bi moga
najti svoju i moju
krivicu i pravicu

2. ČRNI MALIN

teške snope trdo brime do malina nosi vrime
črni malin klopota dok se nit ne odmota
ud petka do petka do velega petka
ud vilije božje do bojžega svetka
kola drežnje malinar gre

resti resti krasica dok ne dojde kosica
dok te kosac ne pokosi pa kad dojdu po užanci
tresuć škalan zadnji tanci nidan neće
vuru znati
kad se sklope črni svati nećeš znat ni zač ni tač
kad ti zmise suh kolač

tuku grede malin melje vitar hita
trudne želje
kleplju žrvnji dindulaju, čudni glasi zgor
kantaju
daj nan hlipca jidevati s tobon ćemo
pjani spati
teške snope trdo brime do malina nosi vrime
miran pokoj bilih gospoj

3. NAD MOREN

nad moren zora je svanula
na vitru barka se je nagnula
peškadur adva
ribu su peškala
dva tri galeba
jisti su iskala
tananaj tana tanananajnaj

4. ŠENICA

glej tamo zdolu se lela šenica
aj pod nogami trpi crljenica
moja mi duša leti kakoj tica
tanananaj
črni su vrhi kadi sunce zajde
mrzla je bura ča dube ubajde
sprida je vala
maj uzada su brajde , ooj

5. PREDI ŠĆI MOJA

predi predi šći moja
sako lito jenu nit
ćeš se brže joženit
za volara šći moja
majko moja volar vore
kada vore malo vore
aj kad vore pak ne more
neću majko volara

predi predi šći moja
sako lito jenu nit
ćeš se brže joženit
za pekjara šći moja
majko moja pekjar prosi
ča naprosi doma nosi
ja ću sisti pak ću jisti
ja ću majko pekjara

6. TOUCA' LA LOUNA

sentada soun la louna
i vardi al mondo caii
par indreio
douti zura a zlongase par la louna
la to lous meio signur
pasa e despoi distreiga
in sta nustra ciza i pecadi se brouza
in te'l Ave Mareia
ma nui altre do' cumo la piouma
pouzade de noto soul campaneil
sugnein la serrenada beianca
lous de fata ch'a no bes' cema
mai la me zento io' touca la louna

7. GREDU NAN KRALJI

gredu nan kralji karalji nan gredu
gredu nan kralji šći moja
utkuda kralji kralji utkuda
utkuda kralji hći moja
karalji s tujine s tujine kralji
kralji s tujine mat moja
ča (nan) nose kralji, krralji s tujine
ča kralji nose hći moja
z črnon bandiron žalosti libar
kralji nan nose mat moja
kasno je kasno zapri sad škure se noć skaliva šći moja

8. RONDINELLA

o rondinella dalla pena near
che voli al mio balcone nanci sera
jo tebe poznan kada mi kantevaš
da iz mojega kraja doletevaš
da quell paese cha ha kvarner confina
e che dal Alpi al Promontor si incina
oj lestrovica puna si kuraja
diškori mi maj ud mojega kraja

9. JOH

joh je mani drugo vrime će dojti
joh paran da foši s vragon ću pojti
joh joh

10. BISCOTI RUDULADI

ghe portare a me maro
oun saco de simula
pal beveron de le galeine
in sto saco z ii ovi
pai biscoti ruduladi
i cusciti ch’a se ciapa cu le man
in tal canton de la corto
la cioca io fato i pulseini
in quil saco
al me ieri al so duman
e serada drento ouna scarsela
z’gionfa cul cor ch’a bato
forto e grando
de me maro ch’a meto inasembro
al so ciapo de galeine e de carita

11. DUŠA MOJA

duša moja za te kanta
tanananaj naj

12. EJ MARINE

kad si poša priko more ej Marine
priko mora jadranskoga ej Marine
si li mater pozdravija ej Marine
si li dragu poljubija ej Marine
si li suzu potočija ej Marine
suzu ča je u more pala ej Marine

Additional information