CD "Ulika revival"

Tamara Obrovac quartet
"Ulika revival"
Unit records 2014.

Datum izdanja: 13.6.2014.


Tamara Obrovac
, glas
Matija Dedi?, klavir
Žiga Golob, kontrabas
Krunoslav Leva?i?, bubnjevi

Autorica svih skladbi je Tamara Obrovac, osim stihova na:
* Loredana Bogliun,   **Milan Rakovac

više...


snimanje, miks i mastering:  Stefano Amerio
Artesuono studio Udine, Italija, travanj 2013.
Glazbena produkcija: Tamara Obrovac i Stefano Amerio


 Europski jazz ima novu pjeva?ku zvijezdu:


"Senzibilnoš?u, straš?u i humorom hrvatska pjeva?ica i skladateljica Tamara Obrovac smjestila je svoj rodni zavi?aj, Istru, na kartu zemalja improvizirane glazbe.
Obrovac jasno te potpuno prirodno kombinira dijalekte i melodijske fraze svoje rodne Istre s dostignu?ima suvremenog europskog jazza.
Sa zvukom koji podsje?a na plemenitost i senzibilnost Bill Evans tria te odvažnom interakcijom i kongenijalnom originalnoš?u, pjeva?icu na putu kroz razli?ite vrste i razine ljudskih osje?aja prate pijanist Matija Dedi?, kontrabasist Žiga Golob te bubnjar Krunoslav Leva?i?. Ponekad prži sunce, ponekad dozrijeva vino, ponekad prijeti ludilo. No nadahnuta i virtuozna vokalistica sjajno uravnotežuje poetsko-arhai?ni narodni izraz i umjetni?ku glazbu, daju?i jednako poseban zna?aj intelektu i osje?aju.
Albumom „Ulika Revival" posve?enim njenoj baki Uliki, Tamara Obrovac smjestila je svoju rodnu Istru sada ve? nepovratno na kartu jazz zemalja.
Samosvjesno, duhovito, strastveno.
Dobrodošli u novu, staru zemlju beskona?nih mogu?nosti.
"

Josef Engels, press tekst


 Recenzije albuma

 "Tamara Obrovac se je tiho i tajno razvila u jednu od najve?ih europskih  pjeva?ica i stoji u rangu jedne npr. Savine Yannatou ili Eline Duni.

Na njezinom novom albumu hrvatska pjeva?ica povezuje estetiku jazza sa naizgled orjentalnom ambijentalnom muzikom njezine Istre.

U osnovnom tonu melankoli?na, njezina glazba istovremeno impresionira unutarnjom snagom i straš?u koja sa sobom nosi pri?u mentaliteta jednog cijelog kraja."

Volker Doberstein, Jazz Podium, svibanj 2014.

"Na lakonogoj ritmi?koj bazi koju nose Žiga Golob na kontrabasu i Krunoslav Leva?i? na bubnjevima, Obrovac može dojmljivo izraziti svoje interpretacije nošene toplim bojama hrvatskog izri?aja.
Njezine interpretacije teksta i izražajno pjevanje mješaju se sa njezinim vrlo specifi?nim Jazz- scatom u zavi?ajni idiom koji kroz vlastiti koncept intenzivnog prisje?anja i pripovjedanja osobnih doživljaja doti?e srca njezinih slušatelja- jedno uspješno oživljavanje koje i nakon petnaest godina zna izraziti bezvremenski "duh"ovih radova."

tHo, Concerto magazine Austrija, lipanj 2014.


 

 iTunes Music StoreAmazon Music Store7digitalAquarius w100

2. CANSONEITA

zuta al siel la veivo
la bela zornada
biata
forte forte al sul
e la zeigala canta
chei canta
cu la canta
la se inamura
se inamura cumo mei
al me corpo
ouna carisa sula
nuva
in t’al varto l’aio
a paso s’cito naso
al criso
in tra le feile douto reiddo
douto reido cumo mei

2. PJESMICA

a ispod neba živi
prekrasan dan
blažen
snažno sunce sja
cvr?ak pjeva,
ah kako pjeva
dok pjeva zaljubljuje se,
zaljubljuje se kao ja

na mom tjelu
jedno milovanje
novo
u dvorištu ?ešnjak
prozirnim pokretima
raste
izme?u brazdi sve se smije
sve se smije kao ja

 

(Loredana Bogliun)

3. TANAC

divojka bi tancala
pošla bi na samanj

4. VINOVA LOZA

žedna zemlja se dažda napila
lozuj' rodila
žedna loza se sunca napila
aj grojza nam donila
?rnega bilega tananaj naj
?rnega bilega rodila,
ooj

težakinja je trse pazila
grojzej' gladila
trda ruka je grojze pobrala
aj brentuj' nosila
?rnega bilega tanana naj
?rnega i bilega nosila,
ooj

5. JOH

joh je meni
drugo vrime ?e dojti
joh paran da foši
s vragon ?u pojti

 

6. ŠENICA

glej tamo zdolu se lela šenica
aj pod nogami trpi crljenica
moja mi duša leti kakoj tica
tanananaj
?rni su vrhi kadi sunce zajde
mrzla je bura ?a dube ubajde
sprida je vala
maj uzada su brajde , ooj

 

7. ?RNO ZLO

svi ma?ki me grebu
ma svi breki grizu
voli trupaju i mravi ?iplju
svi vognji me pe?u
sva voda me guši
prsti pipaju jaziki ližu
sve o?i me gledaju
sve uši slušaju
svi noži me rižu
sve škare me strižu
sve kose me kose
svi srpi me žanju
svi žrvnji me melju
sva klišta me stiš?u
svi bati me kuju
svi konopi me vežu
i sve peze me pežu

ninega ni po Boga
ki bi mi pomoga
ko bi moga
najti svoju i moju
krivicu i pravicu

** stihovi Milan Rakovac

9. ZAKANTAJ

dojdi dojdi
snamom zakantaj
kad kantaš
je laglje zaj na kraj

10. DIVOJKA

divojka vodu nosila
i pjesmu pjevala
la la la la la la la

divojka vodu prolila
a pjesma ostala
la la la la la la la

vodica kapala je
vodica kap
divojka plakala je
divojka plak

12. ULIKA

bila je daž
uni dan kad je poša
njoja je duša ustarala
brižna su dica
poli gnjišta se stisla
?ako je poša poša'j ?ja
?ako'j poša poša'j ?ja
kamo'j poša ja ne znan
dani ud dažda
ve? su zdavni pasali
njoja je duša ?ekala
brižna su dica
poli gnjišta ustala
?ako je poša poša'j ?ja
?ako'j poša poša'j ?ja
nikad doša nikad maj

 

Additional information