VJETAR PUŠE, MALIN ŠUMI

Vjetar puše malin šumi,
ja mam milu ka me ljubi

ja nju ljubim, ona mene
to je radost i veselje

Placu mete suze toči
zis suzami lica moći

sazvao sam joj dobro jutro
ni mi tila zahvaliti

ća to mora mila biti 
da mi nećeš zahvaliti

Neka ti ona zahvali
pri koj si bio noćas seli

Rado bih ti zahvalila
kad sam te siz srca pustila

RAJRANJE - PTICA SIDI

Tri ribari ribe lovu - 
/: Traj,raj raj raj raj rom :/
... ribe lovu
Jur su jednu ulovili...
Na sred su ju rasporili ...
Ptica sidi na topoli
Povi mi mila ća te boli
Glava boli, srce tuži
Kad mi moj mili drugu ljubi
Va njoj našli desnu ruku 
Na ruki bio zlati prstanj 
Na prstanju dragi kamen 
Pod kamenom trava rastla 
Kade j`mila' pave pasla 
Pavi su se razletili 
Lipo perje pogubili 
Drugu ljubi, simo tamo
A mene neće jutro rano
Drugu ljubi na komini
A mene nece na blazini
Mila' je je pobirala 
Svim junakom podavala 
Još milomu j`najvec dala 
Zbog toga se j`bitka stala

DUŽIČKA JE STAROGRADSKA CESTA

Dužicka je starogradska cijesta
po njoj plače mila i nevjesta
plače, jauče, ruke skupa sklaplje
Ne plači se mila srce moje

Došao sam joj pod oblok je spala
prosio sam ju, da bi mi se stala
Stala j`gori, sela j`na klupćicu
prosio sam ju za desnu ručicu

Jur sam ja vec šuhajev jimala
nijednomu još nisam ruke dala
i tebi je mili moj ja ne dam
doklje tebe ja bolje ne spoznam

Ako ćes ti mila srce moje 
kupit ću ti štire voze sijena
štire sijena, a peti otave
pri ćem budeš mila dojit kraveKAD JA ČUJEM ZA JIGRAČE

Kad ja čujem za jigrače
da mi jigraju
onda moje podkovice
mira ne daju
Furman bi se vozio, kola su teška
konji su mlahavi, mošnjica j’ meka
Bila ta mošnjica puna dukata
sidio bi za peču kurio tumbaka
Pij, brace, pij, tr se ga napij
Z moga vinca črljenoga
z borovicu mišanoga
Pij, brace ,pij, tr se ga napij
Marica Škarica j’ guščiće pasla
tr joj je velika rožica zrasla
Marica škarica koga bi rada 
Pekljara šekljara Beloga grada

TANCAJ, TANCAJ CRNI KOS

Tancaj, tancaj črni kos
Nać bi ja tancao bos
Nimam dretve nit smole
Da bi skrpao postole
Tancaj, tancaj črni kos
kako ću je tancat bos
Kamo si si čižme dio
Mački sam je posudio
Mačka si je ubula
tr je šnjimi faknula

Prodaj konje i vole
Tr si kupi bočkore
Onda ces moć tancati
Nećes noge derati

BIDNO

Gruojze bez slaje
Pas ća ne laje
V kožuhi buha
Kupica suha 
Nasilu smih
V rodbini grih
O švekri san 
Rospadjen stan

Se neg tužno bidno
Ća b’ to bilo vridno
Kab’ se načal voljdo 
Ki je dost čvrst
da muore podat
bar neg 
prst

(Viliam Pokorny Tica)  SEOSKI GAOŽENJAK

Va seli najveći siromah sam ja.
na me laje svaki kučak z daleka.
Ali otac, mati nisu bili čemerni
vindar seoski gaoženjak 
govoru svi ljudi meni

Nij` toliko svitli zvezdic na nebi
kolikokrat mi dojdeš ti na misli
Kada bi me ti tako vruče ljubila
veća b`bila, diblja b`bila 
naša ljubav od morja

UZNIČKA (JAČKA OD UZE)

Nigdor ne vjeruje ki toga ne skusi
ća človik van stoji ki je zaprt uzi.

Ki je zaprt uzi senek premišljava
va velikoj tugi ufanje si dava.

Va uza su rado visoki obloki
Ki je tote zaprt gorke suze toci.

Zis njih ništ nij’ vidit nego nebo plavo 
Zato uzi sidit nikomu nij’ drago.

ĆABOGAR

Služila sam kod mesara tri ljeta 
pojila sam kubasicu i jetra
Treto ljeto nis vec tila služiti
dostala sam s pali?icu po riti

ća bogar, ća bogar, ća li ne bogar
ne toga, ne toga toga drugoga

Širom polji stoji ruška šepurata
pod njom sidi mila moja sa vlasata
Širom polji stoji ruška zelena
pod njoj curi bistra vod ledena

ća bogar, ća bogar, ća li ne bogar
ne toga, ne toga toga drugogaUSPAVANKA

haji beli prazno v zdieli 
nekaj plakat tata diela
opet tje bit puna zdiela
haji beli haj haj

haji beli andjel bijeli
paštji se nam narast vrieda
da prerasteš babu dieda
haji beli haj haj

(Viliam Pokorny Tica)

PRI STUDENCI

Pri studenci j `stala, pave j`napajala
i meni junaku tuge načinjala.

Tuge moje tuge, jedna na kraj druge
jos jedna ne projde, jur mi druga dojde.

Da bi moje tuge na kamek spadale
kamek bi se raspao, tuge bi ostale.

Kamek bi se raspao, na dvoje na troje
a to moje srce, to mi se ne more.

Z`BOGOM, Z`BOGOM

Z’bogom, z`Bogom ,otac mati 
Z’`Bogom, z`Bogom sestre, brati
Z’`Bogom mi ostanite
s`mene se ne zabite

Ja sam vaš sin preljubljeni
obrnite srce k meni
Z’`Bogom mi ostanite 
ar ja sam vaše dite

Oca sam jako rasrdio 
a materi srce razbio
Z’`Bogom mi ostanite
ar ja sam vaše dite

To j` se mladost u?inila
ka toga nij`razumila
Z’`Bogom mi ostanite
s`’mene se ne zabite

Newsletter • društvene mreže • kontakt