2. CANSONEITA

zuta al siel la veivo
la bela zornada
biata
forte forte al sul
e la zeigala canta
chei canta
cu la canta
la se inamura
se inamura cumo mei
al me corpo
ouna carisa sula
nuva
in t’al varto l’aio
a paso s’cito naso
al criso
in tra le feile douto reiddo
douto reido cumo mei

2. A LITTLE SONG

a beautiful day lives
under the sky
blissful
the hot sun is shining
the cicada sings
o how it sings
whwn she sings
she falls in love
she falls in love like me

a single caress 
on my body
new
the garlick is sprouting
in the garden
with limpid movement
it grow
between the rows it all laughs
it all laughs like me

(Loredana Bogliun)3. TANAC

divojka bi tancala
pošla bi na samanj

3. DANCE

girl wants to dance
she wants to go to the fair4. VINOVA LOZA

žedna zemlja se dažda napila
lozuj' rodila
žedna loza se sunca napila
aj grojza nam donila
črnega bilega tananaj naj
črnega bilega rodila,
ooj

težakinja je trse pazila
grojzej' gladila
trda ruka je grojze pobrala
aj brentuj' nosila
črnega bilega tanana naj
črnega i bilega nosila, 
ooj

4. THE WINE

the thirsty land soaked up the rain
the vine sprung forth
the thirsty vine soaked up the sun
and brought us grapes
red, white, tanananaj
red, white, tanananaj
brought us red, white
brought us red, white
ooj

the woman has tenderly cared for the vines
caressed the grapes
the work-hardened hand picked the grapes
carried the cask
red, white, tanananaj
red, white, tanananaj
carried red, white
carried red, white
ooj5. JOH

joh je meni
drugo vrime će dojti
joh paran da foši 
s vragon ću pojti

5. DEAR ME

dear me
a different time will come
dear me, I think that maybe
I' ll go to hell6. ŠENICA

glej tamo zdolu se lela šenica
aj pod nogami trpi crljenica
moja mi duša leti kakoj tica
tanananaj
črni su vrhi kadi sunce zajde
mrzla je bura ća dube ubajde
sprida je vala
maj uzada su brajde , ooj

6. WHEAT

look downthere the weat is rippling
under our feet the red land is suffering
my, my soul is flying like a bird
ta na na naj….
the peak are dark where the sun sets
the wind is cold which searches the trees
a valley is front, the vineyards’ re behind
ta na na naj….7. ČRNO ZLO

svi mački me grebu
ma svi breki grizu
voli trupaju i mravi čiplju
svi vognji me peču
sva voda me guši
prsti pipaju jaziki ližu
sve oči me gledaju
sve uši slušaju
svi noži me rižu
sve škare me strižu
sve kose me kose 
svi srpi me žanju
svi žrvnji me melju
sva klišta me stišću
svi bati me kuju
svi konopi me vežu
i sve peze me pežu

ninega ni po Boga
ki bi mi pomoga
ko bi moga
najti svoju i moju
krivicu i pravicu

7. DARK EVIL

all cats scratch me
and all dogs bite me
all bulls kick me and all ants nip at me
all fires burn me
all water drowns me
fingers touch me tongues lick me
all eyes are on me
all ears listen to me
all knives cut me
all scissors clip me
all scythes sweep me
all sickles reap me
all grindstones grind me
all pliers squeeze me
all hammers smite me
all ropes tie me
and all scales measure me

there is nobody for God's sake
who could help me
who could
find his and my own
guilt and justice

Lyrics by Milan Rakovac9. ZAKANTAJ

dojdi dojdi 
snamom zakantaj 
kad kantaš 
je laglje zaj na kraj

9. SING

come, come 
sing with me 
when you sing 
it's easier to go on10. DIVOJKA

divojka vodu nosila
i pjesmu pjevala
la la la la la la la

divojka vodu prolila
a pjesma ostala
la la la la la la la

vodica kapala je
vodica kap
divojka plakala je
divojka plak

10. THE MAIDEN

the maiden carried the water
and seng a song
la la la la la la la
the maiden spilled the water,
but the song remained
la la la la la la la
the water dripped
and dripped
the maiden cried and cried
a teardrop12. ULIKA

bila je daž
uni dan kad je poša
njoja je duša ustarala
brižna su dica
poli gnjišta se stisla
čako je poša poša'j ćja
čako'j poša poša'j ćja
kamo'j poša ja ne znan
dani ud dažda
već su zdavni pasali
njoja je duša čekala
brižna su dica
poli gnjišta ustala
čako je poša poša'j ćja
čako'j poša poša'j ćja
nikad doša nikad maj

12. ULIKA

it rained
the day he left
her soul withered
poor were the children
alone by the fireplace
father’s gone, he’s gone away
father’s gone, he’s gone away
where has he gone I don’t know
the rainy days
have long gone past
her soul waited
poor were the children
alone by the fireplace
father’s gone, he’s gone away
father’s gone, he’s gone away
he never came

Newsletter • društvene mreže • kontakt