• 1. Vjetar puše I
 • 2. Rajranje
 • 3. Starogradska cesta
 • 4. Kad ja čujem za jigrače
 • 5. Črni kos
 • 6. Bidno
 • 7. Seoski gauženjak
 • 8. Uznička
 • 9. Čabogar
 • 10. Uspavanka
 • 11. Pri studenci
 • 12. Z' Bogom, z' Bogom
 • 13. Vjetar puše II


Kupi album:

iTunes Store
amazon.com


Lyrics:

Črni kos lyrics

Črni kos / Das Lead Der Amsel

Tamara Obrovac & Georg Kusztrich
Hartman/Kusztrich & Hrvatski centar Beč, 2006.

Format: CD, Digital

Tamara Obrovac, glas, flauta
Uroš Rakovec, gitara, mandolina 
Žiga Golob, kontrabas
Fausto Beccalossi, harmonika
Krunoslav Levačić, bubnjevi
Georg Kusztrich, glas, violina

gosti:
Miroslav Evačić, tamburica 
Gordana Evačić, činele

Autor svih obrada gradišćanskih narodnih pjesama: Tamara Obrovac
Za 6. i 10. autor glazbe: Tamara Obrovac, riječi Wiliam Pokorny - tica

Snimljeno: Landesstudio ORF, Eisenstadt, Austria, 11/2005, ton majstor:  Karl Idl

Newsletter • društvene mreže • kontakt